AXLINE OYUN TERAPİSİ

Oyun terapisinin amacı çocuğun kendisidir. Çocuk oyun odasında düşünce ve materyal (oyuncak) paylaşımını toplumca onaylandığını ve katılımlarının hoşgörü ile karşılandığını duyumsar. Oyun çocuğun kendini sembolik olarak anlattığı dil olarak düşünülmektedir. Oyun terapileri de sorunların tedavilerinde bu amaçla kullanılmaktadır. Oyun sırasında çocuklar birçok mesajlar vermektedir.

Uygun seçilmiş oyuncaklarla terapist bu mesajları değerlendirir ve tedavi amacı ile kullanır. Oyun terapisinin uygulandığı ortam oldukça önemlidir. Oyun odası çocuğun zevk alacağı ve duygularını ortaya koyup tatmin edeceği olanakları sağlar.

Oyun odasındaki oyuncaklar özellikle tedavi amaçlı seçilmiş oyuncaklardır. Hiçbiri rastgele seçilmemiştir.

  • Oyuncaklar çocukla iletişimin oluşmasını kolaylaştırır.
  • Boşalmayı çağrıştırır ve cesaretlendirir.
  • İç görünün gelişmesine yardımcı olur.
  • Gerçeği sunmak için seçenekler sunar.
  • Sublimasyon (dürtünün amaca uygun sunulması) ortamı sağlar.


Çocuğun mütevazi olduğu kadar gururlu, cesaretli olduğu kadar korkak, lider olma ya da tabi olma, meraklı ya da meraksız, gayretli ya da gayretsiz, sevecen ya da nefret eden, mücadeleci ya da barış taraftarı gibi ikili duyguları vardır. V. Axline’a göre bu duygular doğuştan değildir. Deneyimler sonucu öğrenilmişlerdir veya büyümenin doğal reaksiyonudur. Çocuğun yaşadığı her olay kişiliğinin oluşmasında rol oynar.

Axline için çocuğu olduğu gibi kabul etmek; korkusuyla, saldırganlığıyla, tembelliğiyle ve tüm olumsuz davranışlarıyla kabul etmektir. Çocuğa sonsuz bir oyun ortamı sağlayarak neyi seçerse kabul eder. Oyun odası kendi fikirlerini gerçekleştirdiği güvenli bir ortamdır. Terapi ortamında sınırlamalar sadece terapistin ve çocuğun güvenliğine karşı ya da eşyalar zarar verme şeklindeki davranışlara konur.